FN: Att rädda vårt hav måste förbli en prioritet

"Marin biologisk mångfald är avgörande för människors och vår planets hälsa. Marina skyddsområden måste hanteras effektivt och med goda resurser, och föreskrifter måste införas för att minska överfiske, föroreningar och försurning av havet." FN:s globala mål 14 - Hav och marina resurser
Mer om FN:s globala mål 14 - Hav och marina resurser >>


EU-kommissionen: Europa siktar på att vara den första klimatneutrala kontinenten år 2050

"Klimatförändringar och miljöförstöring är ett existentiellt hot mot Europa och världen. För att övervinna dessa utmaningar kommer den Europeiska gröna given att omvandla EU till en modern, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi."

Den Europeiska gröna given >>