Under 2021-2022 kommer projektet OCEA(n)RT att arbeta fram, testa och sprida två slutprodukter (Intellectual Outputs):

  • IO1: En guide för civilsamhällesorganisationer, ungdoms- och miljöorganisationer, samt kulturell och kreativ sektor
  • IO2: Ett utbildningsprogram för ungdomsledare, pedagoger och volontärer

Härunder kommer projektets slutprodukter publiceras när de är klara.

IO1: Guide

Arbete pågår...
  • Här kommer du kunna hitta den färdiga guiden/handboken för civilsamhällesorganisationer, ungdoms- och miljöorganisationer, samt kulturell och kreativ sektors gräsrotsnivå.