ΟΗΕ: Η προστασία του ωκεανού μας πρέπει να παραμείνει προτεραιότητα

"Η θαλάσσια βιοποικιλότητα είναι ζωτικής σημασίας για την υγεία των ανθρώπων και του πλανήτη μας. Οι προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές πρέπει να τυγχάνουν αποτελεσµατικής διαχείρισης και να διαθέτουν επαρκείς πόρους, ενώ πρέπει να θεσπιστούν κανονισμοί για τη μείωση της υπεραλίευσης, της θαλάσσιας ρύπανσης και της οξίνισης των ωκεανών ». ΟΗΕ: Στόχος (SDG) 14 - Ζωή στο Νερό" ΟΗΕ: ΣΒΑ 14 - Ζωή Κάτω από το Νερό
Περισσότερα για το ΣΒΑ 14 - Ζωή Κάτω από το Νερό >>


Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Η Ευρώπη στοχεύει να γίνει η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος έως το 2050

“Η κλιματική αλλαγή και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος απειλούν την ίδια την ύπαρξη της Ευρώπης και του κόσμου. Για να αντιμετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις, η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία θα μετατρέψει την ΕΕ σε μια σύγχρονη, αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων και ανταγωνιστική οικονομία.”

Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία >>