Κατά τη διάρκεια του 2021-2022 το OCEA(n)RT θα παράγει, εφαρμόσει πιλοτικά και δημοσιεύσει δύο αποτελέσματα:

  • IO1: Ένας Οδηγός, ο οποίος θα απευθύνεται σε Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, της νεολαίας, του περιβάλλοντος, καθώς και σε πολιτιστικές και δημιουργικές ομάδες
  • IO2: Ένα πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων για τους εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας

Παρακάτω – πλαίσιο για τα ολοκληρωμένα αποτελέσματα του έργου.

IO1: ΟΔΗΓΟΣ

Εργασία υπό εξέλιξη...
  • Εδώ θα βρείτε, αφού ολοκληρωθεί, τον Οδηγό που θα απευθύνεται σε Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, της νεολαίας, του περιβάλλοντος, καθώς και και σε πολιτιστικές και δημιουργικές ομάδες.