OCEA(n)RT – Eνθάρρυνση της συμμετοχής των νέων στην προστασία των ωκεανών μέσω της εικαστικής τέχνης

Η πανδημία COVID-19 έχει αποτελέσει μια παγκόσμια πρόκληση χωρίς προηγούμενο, δημιουργώντας σοβαρά και πολυεπίπεδα ζητήματα. Αρκετές μελέτες επικεντρώνονται στα θετικά αποτελέσματα, καθώς η ρύπανση και οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έχουν μειωθεί ανά τον κόσμο, αλλά οι ενδιαφερόμενοι περιβαλλοντικοί φορείς έχουν εντοπίσει δραματικές, άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις του COVID-19 στους ωκεανούς και τη ζωή κάτω από το νερό.

Ειδικότερα, η έξαρση της πανδημίας οδήγησε στην αυξημένη χρήση ιατρικού και προστατευτικού εξοπλισμού από πλαστικό μιας χρήσης, όπως γάντια, μάσκες προσώπου και ποδιές. Μεγάλο μέρος αυτού του εξοπλισμού πρέπει να απορριφθεί μετά τη χρήση για να περιοριστεί η εξάπλωση του ιού. Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις στις παράκτιες περιοχές της Ευρώπης έχουν εντοπίσει μεγάλες ποσότητες γαντιών από λάτεξ, μάσκες και μπουκάλια απολυμαντικού χεριών στη Μεσόγειο Θάλασσα κατά την εξερεύνηση - ένα νέο είδος ρύπανσης που προσθέτει στο ήδη υπάρχον και τεράστιο πρόβλημα της θαλάσσιας ρύπανσης από πλαστικά και θέτει περιβαλλοντικά, οικονομικά, προβλήματα υγείας αλλά και αισθητικής.

Τα πλαστικά απόβλητα μπορεί να χρειαστούν από 20 έως 500 χρόνια για να αποσυντεθούν και ακόμη και τότε, δεν εξαφανίζονται ποτέ πλήρως. Απλώς γίνονται όλο και μικρότερα. Μέχρι το 2050, θα μπορούσαν να υπάρχουν περισσότερα πλαστικά από ψάρια στον ωκεανό.” – Ηνωμένα Έθνη, 2021. Έκθεση σε εικόνες: Το πλαστικό είναι για πάντα

"Είναι επιτακτική ανάγκη να ξεκινήσουμε συντονισμένες προσπάθειες με επιστήμονες του περιβάλλοντος, ιατρικούς μεσολαβητές καθώς και οργανισμούς διαχείρισης στερεών αποβλήτων και το ευρύ κοινό για να ελαχιστοποιήσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις της μάσκας μιας χρήσης ώστε τελικά να την αποτρέψουμε από το να γίνει ένα ακόμα γιγαντιαίο και ως επι το πλείστον άλυτο πρόβλημα."Αποτρέποντας το να γίνει η μάσκα μιας χρήσης το επόμενο πλαστικό πρόβλημα, 2021.

Οι νέοι μπορούν να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στη διάδοση των δράσεων σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, ως παράγοντες αλλαγής, συμμετέχοντας σε συλλογικές δραστηριότητες και ενισχύοντας την ευαισθητοποίηση. Η συνεργατική δράση μπορεί να επηρεάσει τη χάραξη πολιτικής, για παράδειγμα μέσω ψηφοφορίας, καθώς και μέσω συμμετοχής σε ομάδες προετοιμασίας των μελλοντικών τοπικών, εθνικών και παγκόσμιων ηγετών.” – Ηνωμένα Έθνη, 2021. Έκθεση UNEP’s GEO-6 FOR YOUTH

OCEA(n)RT στοχεύει σε:

  • Ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας, ενισχύοντας και την ικανότητά τους να προσελκύουν τη συμμετοχή των νέων καθώς και να παρακινούν τη νέα γενιά αλλά και τους συνομηλίκους τους να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της πανδημίας στα πλαστικά απορρίμματα μέσω των εικαστικών τεχνών.
  • Ενίσχυση της προσβασιμότητας σε σχετικούς οδηγούς και βέλτιστες πρακτικές για τη διασφάλιση της συμμετοχής των νέων σε δραστηριότητες για την προστασία των ωκεανών.
  • Υποστήριξη Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, οργανώσεων της νέας γενιάς καθώς και περιβαλλοντικών οργανισμών, πολιτιστικών και δημιουργικών ομάδων ώστε να ενισχύσουν την ευαισθητοποίηση του κοινού αλλά και να οδηγήσουν και να συμβάλουν στην ανάπτυξη πολιτικών που προωθούν την ενεργό συμμετοχή των νέων στον αγώνα κατά των απορριμμάτων από πλαστικό στη θάλασσα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (IO)

The project will produce, pilot and disseminate two intellectual outputs:

  • Έναν Οδηγό, ο οποίος θα απευθύνεται σε Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, της νεολαίας, του περιβάλλοντος, καθώς και σε πολιτιστικές και δημιουργικές ομάδες
  • Ένα πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων για τους εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας