ONU: Salvar el nostre oceà ha de seguir sent una prioritat

"La biodiversitat marina és fonamental per a la salut de les persones i del nostre planeta. Les zones marines protegides han de ser gestionades eficaçment i comptar amb els recursos necessaris, i establir normes per reduir la sobrepesca, la contaminació marina i l'acidificació de l'oceà." ONU: ODS 14 - Vida sota l'Aigua
Més sobre l'ODS 14: Vida sota l'Aigua >>


Comissió Europea: Europa aspira a ser el primer continent amb neutralitat climàtica el 2050

"El canvi climàtic i la degradació de l'entorn són una amenaça existencial per a Europa i el món. Per superar aquests reptes, el Pacte Verd Europeu transformarà a la UE en una economia moderna, eficient en l'ús dels recursos i competitiva."

Un Pacte Verd Europeu >>