Al llarg de 2021-2022 el projecte OCEA (n) RT elaborar, testarà i difondrà dos resultats intellectuals:

  • RI1: una Guia per OSCs, organitzacions juvenils i mediambientals i organitzacions culturals i creatives de base
  • RI2: un Programa de Desenvolupament de Capacitats per a treballadors juvenils.

A continuació, els indicadors dels resultats finals.

RI1: GUIA

Treball en curs…
  • Aquí trobaràs la Guia per OSC, organitzacions juvenils i mediambientals i organitzacions culturals i creatives de base, una vegada finalitzada.