OCEA(n)RT – impulsant la participació juvenil a la protecció dels oceans a través de les arts visuals

El COVID-19 ha estat un repte mundial sense precedents, que ha generat greus preocupacions a diferents nivells. Diversos estudis se centren en els efectes positius, com la reducció de la contaminació i les emissions de gasos d'efecte hivernacle a tot el món. No obstant això, agents mediambientals han identificat efectes dramàtics directes i indirectes relacionats amb el COVID-19 sobre els oceans i en la vida sota el mar.

En concret, l'avanç de la pandèmia ha provocat un major ús d'equips mèdics i de protecció realitzats amb plàstic, com guants d'un sol ús i mascaretes. Gran part d'aquests equips són rebutjats després del seu ús. Les organitzacions ecologistes de les zones costaneres europees han trobat al mar Mediterrani grans quantitats de guants de làtex, màscares i flascons de desinfectant per a les mans, un nou tipus de contaminació que se suma al seriós problema ja existent de la contaminació marina per plàstic i que planteja reptes mediambientals, econòmics, sanitaris i estètics.

Els residus de plàstic poden trigar entre 20 i 500 anys en degradar-se, i fins i tot llavors, mai desapareixen del tot. Només es fan cada vegada més petits. En 2050, podria haver-hi més plàstic que peixos en l'oceà.” – Nacions Unides, 2021. Exposició en imatges: El plàstic és per sempre

"És imperatiu llançar esforços coordinats entre científics mediambientalistes, agències mèdiques, i organitzacions gestores de residus sòlids, i el públic en general per minimitzar els impactes negatius de les deixalles de les màscares, i eventualment prevenir un altre gran problema a què dedicar esforços."Prevenir perquè les màscares no es converteixin en el següent problema relacionat amb el plàstic, 2021.

Els joves poden tenir un paper fonamental en la difusió de les accions entre les diferents generacions, sent agents de canvi, sumant-se a activitats col·lectives i conscienciant. L'acció col·laborativa pot influir en les polítiques, per exemple a través del vot, participant en grups de defensa i preparant-se per convertir-se en futurs líders locals, nacionals i globals.” – Nacions Unides, 2021. Informe GEO-6 FOR YOUTH de l'PNUMA

OCEA(n)RT proposa:

  • Ampliar les competències dels treballadors juvenils, enfortint la seva capacitat per fomentar la participació dels joves i motivar-los perquè abordin la gravetat de les escombraries plàstica, rebutjada durant la pandèmia, a través de les arts visuals.
  • Millorar l'accés a fulls de ruta i a bones pràctiques per a garantir la participació dels joves en activitats dirigides a la protecció dels oceans.
  • Donar suport a OSCs, a organitzacions juvenils i mediambientals i a organitzacions de base del sector cultural i creatiu per sensibilitzar el públic en general, per tal de dirigir i contribuir al desenvolupament de polítiques juvenils que promoguin la participació activa dels joves en la lluita contra les escombraries plàstica marina.

Resultats Intellectuals

The project will produce, pilot and disseminate two intellectual outputs:

  • Una Guia per OSCs, organitzacions juvenils i mediambientals i organitzacions culturals i creatives de base
  • Un Programa de Desenvolupament de Capacitats per a treballadors juvenils